Галерия

Владимир Уручев в дискусия за бъдещето на Общата селскостопанска политика със студенти от Аграрен университет