Новини

Министърът на земеделието Румен Порожанов представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в сектор „земеделие“ пред членовете на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП

 23.01.2018

На редовното заседание на Комисията по земеделие и развитие на селските райони(AGRI) на ЕП, министърът на земеделието и храните Румен Порожанов, изложи пред евродепутатите приоритетите на Българското Председателство в сферата на земеделието. Тойподчерта, че фокусът ще бъде поставен върху начините за модернизиране и опростяване на Общата селскостопанска политика (ОСП), както и бъдещия дългогодишен бюджет на ЕС. Министърът допълни, че за финансирането на програмите през следващияпрограмен период ще може да се говори едва след приемането на новата Многогодишна финансова рамка (МФР) на ЕС, отчитайки ефектите от Брекзит.

В рамките на Председателството, България ще проведе серия от фокусирани дебати в Съвета на министрите за бъдещето на ОСП (в периода януари-март), с цел да подпомогне и насочи ЕК при разработване на законодателните предложения за ОСП след 2020. В отговор на очакването на гражданите и земеделския сектор за открита дискусия по тези въпроси, министър Порожанов отбеляза предложението на Българското председателство заседанията на Съвета „Селско стопанство и рибарство“ (AGRIFISH), на които ще се обсъжда бъдещето на ОСП, да бъдат публични (чрез излъчване на живо).

Сред важните въпроси, които са неизменна част от дебата за ОСП, министър Порожанов посочи връзката земеделие-околна среда, приемствеността между поколенията и обновяването на сектора, финансиране и дизайн на директните плащания, въпросът за субсидиарността при евентуален нов дизайн на политиката.

Сред другите важни теми, които ще бъдат във фокуса на Председателството ни в сектор „земеделие“, министърът отбеляза борбата с нелоялни търговски практики във веригитеза доставки на храни, устойчивото управление на здравето на животните с акцент върху хуманното отношение към животните по време на транспорт, регламентите относно медикаментозните фуражи, земеделската статистика.

Последвалата дискусия с членовете на комисията АГРИ се съсредоточи върху предложението на ЕК за въвеждане на „нов подход“ в ОСП на основата на повече субсидиарност за държавите членки при прилагане на политиката. Евродепутатите подчертаха, че призивът за повече субсидиарност в ОСП не трябва да води до ренационализацияна политиката, защото това би довело до накърняване на условията на свободния пазар в ЕС. Те се обединиха и около необходимостта от европейско законодателство за борба с нелоялните търговски практики

Линк към цялото представяне на министър Порожанов пред Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП от 23.01.2018:
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20180123-1430-COMMITTEE-AGRI