В медиите

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев проведе дискусия за бъдещето на Общата селскостопанска политика със студенти от Аграрния университет

 http://www.focus-news.net  21.04.2017

Бъдещето на Общата селскостопанска политика на ЕС, иновациите в земеделието и ролята на младите в този процес бяха тема на дискусия със студенти и земеделски производители в Аграрен университет-Пловдив. Инициативата, чиято цел е да провокира интереса на най-младите да се включат в дискусията за бъдещето на земеделието в ЕС и България, се проведе под егидата на евродепутата от ГЕРБ/ЕНП Владимир Уручев с любезното домакинство на ректора на АУ Пловдив проф. д-р Христина Янчева. Това съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ.
В рамките на конференцията "Земеделие на бъдещето - тенденции и предизвикателства", Владимир Уручев запозна студентите с основните теми, които се обсъждат на европейско ниво по отношение на бъдещата ОСП: финансиране и ефект на директните плащания върху политиката, навлизане на нови финансови инструменти и инструменти за управление на риска, хранително измерение и устойчиво производство на храни, борба с климатичните промени, иновации в земеделието, необходимост от смяна на поколенията и навлизане на млади хора в земеделието.
Той подчерта ключовата роля на европейските фермери за гарантиране на продоволствената сигурност, като отбеляза че "22 милиона земеделски производители осигуряват прехраната на 500 милиона европейски граждани". Същевременно той изрази безпокойството си от застаряването на населението в земеделския сектор. Над 50% от фермерите в ЕС са на възраст над 55 години, а едва 7,5 % от всички земеделски стопани са на възраст под 35 години. "Необходима е спешна смяна на поколенията и навлизането на младите хора в сектора е задължително, ако искаме да се справим с новите предизвикателства", отбеляза Уручев. Той подчерта естествената роля на младите като иноватори и предприемачи и ги насърчи да експлоатират повече темите, свързани с климатичните промени, иновациите, производството на качествени храни по устойчив начин чрез съхраняване на българските традиции и знание.
Като продължение на темата, останалите лектори запознаха студентите с ролята на директните продажби и фермерските пазари, социалното предприемачество и земеделието с висока добавена стойност.

Линк към новината