Галерия

За осма година, евродепутът Владимир Уручев подари коледен празник на 180 деца със специални образователни потребности в Смолян