Галерия

Владимир Уручев участва в заключителна конференция по проекта REVAB за споделяне на добри практики за обновяване на селските райони