Новини

Владимир Уручев и Джуниър Ачийвмънт България с нова инициатива - „Диалози в образованието“

 05.03.2019

Във формат на „не-конференция“ протече двудневното събитие „Диалози в образованието“, което надгражда стартиралия през 2015 г. проект на евродепутата Владимир Уручев и JA България, „Предприемачи на бъдещето“. Събитието събра 100 учители, директори и зам.-директори от 30 учебни заведения в цялата страна – Бургас, Варна, В. Търново, Велинград, Враца, Видин, Габрово, Дупница, Златица, Карлово, Козлодуй, Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе, Сливен, Смолян, Сопот, София, Търговище.

Участие взеха зам.-министъра на образованието и науката Таня Михайлова, началникът на РУО София-град Ваня Кастрева, евродепутатът Владимир Уручев, Нина Чанева, член на постоянната Комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет на СО.

Диалози в образованието се проведе с цел да засили взаимодействието и диалога между ключовите категории участници в системата на училищното образование в България и по-този начин да разгърне потенциала им за реализация на предприемаческо образование.

Владимир Уручев се обърна към учителите, определяйки ги като „българските мисионери на знание“. „Да бъдеш учител е не само професия, а е цяла мисия. Ваша е мисията да „запалите“ огънчето на познанието в младите хора и да им помогнете да израснат като креативни и критично мислещи личности“, допълни той. Уручев приветства възможностите, които Законът за предучилищното и училищно образование предоставя за развитие на предприемаческата среда в училище и насърчи предприемачеството да бъде възприето като хоризонтален приоритет в образователния процес – да проникне на всички нива, да се превърне в култура, в начин на живот. „Ето защо подобни иновативни формати, с участието на широк кръг партньори от образователната система, са важна предпоставка за постигане на общата ни цел – учителите да се почувстват достатъчно уверени, че имат свободата и подкрепата да развиват предприемаческата култура и начин на мислене в своя клас, в своето училище, в общността“, допълни в заключение В. Уручев.

Чрез интерактивни сесии и формати като световно кафене, дизайн за промяна и коучинг подход „не-конференцията“ се фокусира върху важността от взаимодействие между различните участниците в образователната система и вдъхнови директорите и учителите да проявяват креативност при въвеждането на иновативни практики в клас. 

Голям брой европейски стратегии подчертават значимостта от развиването на предприемаческата компетентност, като ключова предпоставка за успешна реализация на пазара на труда – Рамката за Ключови компетенции през целия живот, Рамката за Образование и обучение 2020, Стратегията „Европа 2020“, Европейската рамка за предприемаческата компетентност (EntreComp).  От друга страна у нас, в България, все още има до някаква степен неразбиране за същността на промените, въведени от новия в Закон за предучилищното и училищното образование. Процесът на взаимодействие между училището и образователните власти може и трябва да бъде подобрен. За тази цел трябва да се приложи холистичен подход при преподаване на технологии и предприемачество и развиване на иновативното мислене и STEM уменията в училище.“ – отбеляза Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България. – „Свободата сякаш все още не е осъзната в нашата образователна система от хората, които я имат. Може би трябва да се научат да си изискат това пространство и да предприемат действия, чрез които да си го осигурят.“ – допълни М. Стойчева.

През втория ден на събитието се проведе дискусия и изследване на възможностите, както за по-обхватно включване на предприемачеството като предмет, така и за въвеждането на култура на предприемчивост в училищата. Фасилитатори от JA предложиха различни иновативни коучинг инструменти за колективно решаване на предизвикателни задачи, с които подкрепиха учителите и директорите при формулиране на идеите им за действие. Чрез методологията дизайн мислене учителите и директорите създадоха модел на желаната от тях промяна в образователната система и предложиха своята визия и личен план с какво те могат и ще допринесат лично за тази положителна промяна в кратки срокове. Всички участници в не-конференцията бяха поканени да сложат своите ценности на специално създаденото за събитието „Дърво на ценностите“.

Програма „Диалози в образованието“

Описание на събитието

Галерия снимки