Новини

Владимир Уручев обяви победителя в Националния конкурс за Европейската награда за млади фермери 2015

 24.07.2015

Евродепутатът Владимир Уручев бе домакин на официалното събитие по обявяване на победителите в организирания от него Национален конкурс за Европейската награда за млади фермери 2015.

Официален гост на събитието бе министърът на земеделието и храните Десислава Танева, която поздрави организатора на конкурса за добрата инициатива и припомни, че днес приключва приемът на проекти по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г. МЗХ отчита засилен интерес по мярката, надвишаващ обявения в началото на приема бюджет (към 23-ти юли са подадени 2202 проекта на територията на цялата страна). Земеделският министър сподели наблюдението си, че младите фермери, получили подкрепа по старата програма, са надградили стопанствата си и вече участват в другите мерки на програмата. В заключение, тя допълни, че младите фермери ще се ползват с предимство по всички мерки от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

Конкурсът за Европейската награда предизвика засилен интерес сред младите земеделски производители, като в обявения срок за кандидатстване постъпиха 20 проектни предложения в различни сфери на земеделието – растениевъдство, животновъдство, смесени стопанства, биологично пчеларство, аграрен туризъм и др.

Оценката на постъпилите проекти бе осъществена от Жури на Националната награда в състав:

  • Цвета Караянчева, заместник-председател на Комисията по земеделието и храните, Народно събрание на Република България;
  • Марина Бракалова, Първи секретар, Обща селскостопанска политика, Постоянно представителство на Република България към Европейския съюз, Брюксел, Кралство Белгия;
  • доц. д-р Божин Божинов, декан на факултета по Агрономство, Аграрен университет, Пловдив;
  • Анна Петрова, главен експерт в дирекция "Развитие на селските райони", Министерство на земеделието и храните;
  • Димитър Димитров, председател на Националната асоциация на младите фермери в България (НАМФБ) и
  • Даниела Филипова, главен редактор на предаването "Бразди"

След внимателен анализ и предварителна оценка на постъпилите проекти, журито класира шест проекта, които бяха представени от техните автори в рамките на събитието. Младите фермери спечелиха аудиторията с неизчерпаемия си хъс за работа, иновативните подходи в развиваната от тях земеделска дейност и желанието да облагородят местната общност, в която живеят.

Петко Симеонов, млад фермер и производител на биологичен мед спечели Националната награда с проекта си за подвижно пчеларство и интегрирана система за управление на пчелните семейства. Той получи правото да представлява страната ни на Европейския конгрес на младите фермери, който ще се проведе през месец ноември в Европейския парламент в Брюксел. При връчване на наградата, евродепутатът Владимир Уручев поздрави младия пчелар за иновативния проект. Правейки аналогия със стремежа на ИТ специалистите да изградят информационните системи, имитирайки перфектната организация в пчелния кошер, Владимир Уручев пожела на младия пчелар да направи следващата стъпка като внедри успешно новите технологии в пчелните кошери, за да бъде намалена до минимум човешката намеса при добива на мед.

Владимир Уручев покани като делегати на Европейския конгрес на младите фермери останалите класирани участници:

  • Светлана Манева от Ямбол получи Грамота „Най-устойчив проект” за проекта си за смесено стопанство - свинеферма и зърнопроизводтво като източник на фураж за отглежданите животни;
  • Емилиян Караасенов от с. Старцево, общ. Златоград получи Грамота „Най-иновативен проект” за проекта си за отглеждане на застрашения от изчезване вид - българско родопско говедо с хидропонен метод за производство на фураж;
  • Станислава Арабаджиева и Петър Лалов от с. Боженица, общ. Ботевград получиха Грамота „Проект със силен социален потенциал” за проектите си за създаване на смесено стопанство, съчетаващо отглеждането на трайни насаждения (сливи, тикви), животни и развиване на селски туризъм;
  • Вероника Ненова, гр. Априлци, общ. Ловеч бе най-младият фермер сред младите фермери, едва 18г. и получи Грамота „Най-добър проект за ефективно партньорство” за проекта си, свързан с развиване на родовото имение, интегриращо селски и аграрен туризъм.

Презентациите от Националния конкурс могат да бъдат разгледани тук: