Новини

Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество

 17.01.2019

Днес, ЕП одобри с внушително мнозинство от 569 гласа Предложение за регламент на Съвета за създаване на Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, допълващ Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество въз основа на Договора за ЕВАРАТОМ.

Докладчик по предложението, от страна на ЕП, бе евродепутатът от групата на ЕНП Владимир Уручев, член на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. 

Фокусът на този нов инструмент е да повиши нивото на ядрена безопасност и да  гарантира използване на ядрената енергия за мирни цели. Целта е насърчаване на ефективни и ефикасни стандарти за ядрена безопасност в трети държави, като се основава на опита от дейностите по ядрена безопасност в рамките на Общността на Евратом. Инструментът ще  гарантира, че предприетите по него действия няма да окажат отрицателно въздействие върху общественото здраве и околната среда.

Това ще бъде нашия, Европейски, механизъм за насърчаване на ядрената безопасност в световен мащаб, за навременно откриване на пропуски в съществуващите мерки за сигурност, ако има такива, и по този начин за предотвратяване на потенциални ядрени аварии“, заяви Владимир Уручев.

Приетият днес Доклад цели да повиши прозрачността в процеса на вземане на решения в областта на ядрената енергетика в трети държави, подчерта българският евродепутат и припомни, че прозрачността на властите в трети държави по отношениеядрената безопасност (включително предпазни мерки, дейности по извеждане от експлоатация и управление на отпадъците) не е на достатъчно високо ниво.

Ето защо, предложихме такива изменения, целящи подобряването на прозрачността чрез предоставяне на населението на информация за начина, по който този инструмент ще увеличи тяхната ядрена сигурност, включително и такива, предоставящи на заинтересованите страни възможност да участват в процеса на вземане на решения.

Владимир Уручев изрази увереност в практическото  приложение на Инструмента.

Убеден съм, че благодарение на приетия днес Европейски инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност, повече държави извън територията на ЕС, развиващи ядрена енергетика,  ще се възползват и потърсят нашата помощ, подкрепа и европейско ноу-хау в тази област“ .