Новини

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика на ЕП проведе изслушване на ресорните български министри за приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС

 23.01.2018

На редовно заседание на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE)на Европейския парламент българските министри Теменужка Петкова, Ивайло Московски, Емил Караниколов и Красимир Вълчев запознаха евродепутатите с приоритетите Българското председателство на Съвета на ЕС в сферата на енергетика, информационни технологии, икономика и иновации.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова отбеляза, че по време на Председателството ще продължи активната работа по приемането на пакета „Чиста енергия за всички европейци“, по проектопредложенията за газовата директива и енергийния пазар.

Предвид важността на постигането на диверсификация на източниците на енергия, особено за Югоизточна Европа, евродепутатът Владимир Уручев постави въпроса за Европейското измерение на газовия хъб „Балкан“. В отговор, министър Петкова подчерта, че изграждането на липсваща инфраструктура в регионае сред приоритетите, а реализацията на този изцяло европейски проект ще даде тласък за развитието на целия регион.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски подчерта, че завършека на Единния цифров пазар е „приоритет номер едно“ на Българското председателство в областта на цифровата икономика, редом с необходимостта от подобряване на цифровите умения, гарантиране на свободното движение на данни и засилване на използването на цифрови публични услуги. Предвид добросъседските отношения на България със Западните Балкани, министър Московски подчерта, че следва да намерим правилния механизъм, чрез койтоцените на роуминг да се изравнят с тези на държавите членки.

В светлината на амбициозния план на ЕС за създаване на конкурентен Цифров единен пазар, Владимир Уручев постави въпрос на министър Московски по отношение на киберсигурността. Владимир Уручев уточни, че в предложенията на ЕК липсва ясна формулировка за евентуалната архитектура на тези цифрови инфраструктури, които следва да осигурят дигитална безопасност. В отговор, министър Московски отбеляза, че напредъка по акта за киберсигурността ще даде нужните гаранции за постигане на необходимото ниво на сигурност на системите в ЕС чрез единни стандарти за сигурност, единни стандарти за осигуряване на системите и един вид сертификация.

Министърът на икономиката Емил Караниколов дискутира с останалите евродепутати необходимостта от осигуряването на устойчив икономически ръст, което по думите на министъра следва да се постигне чрез конкурентен Единен пазар, политика към малките и средни предприятия (МСП), както и тясно взаимодействие между висшите училища, бизнеса и публично-частното партньорство.

На свой ред, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев представи приоритетите на Председателството в сферата на образованието. България ще се съсредоточи върху увеличаването на фондовете за програмата „Еразъм+“, по-доброто качество и по-приобщаващата учебна среда, признаването на квалификациите, цифровите умения и засиленото използване на цифровите технологии в образованието. „За една социално устойчива и кохезионна Европа трябва двустранен трансфер на знания към МСП, местни и публични организации, както и по-добра информираност на гражданите“, подчерта Министър Вълчев.

Цялото изслушване може да проследите тук:
http://mms://vod.europarl.europa.eu/wmv/nas/nasvod01/cod1801/wm_pad/Channel04/VODChapter_20180123_14410400_17490900_Ch04_-478742261612699fde9-6ed8.wmv?wmcache=0