Новини

Конкурс за есе на тема „Моята визия за модерно земеделие“

 15.03.2018

Организаторите на Първия национален форум на младите фермери (20 април, АУ-Пловдив) обявяват конкурс за есе на тема: „Моята визия за модерно земеделие“.

Право на участие в конкурса имат всички български студенти от аграрни специалности. Кандидатите трябва да подготвят есе с обем до три страници (1 500 думи), в което да представят визията си за развитие на модерно българско земеделие.

Срок за изпращане на есетата: 10 април 2018 г. на e-mail: rector@au-plovdiv.bg със заглавие: Конкурс-есе „Моята визия за модерно земеделие“ и с включени: име на автора, учебно заведение и данни за контакт.

Класирането и обявяването на победителите ще се състои на 20.04.2018 г. в Аграрен университет - Пловдив в рамките на първия Национален форум на младите фермери.

Победителите в конкурса ще имат възможността да бъдат част от българската делегация на Петия Европейски конгрес на младите фермери в Брюксел през втората половина на 2018 г.

Организатори на Първия национален форум на младите фермери: евродепутат Владимир Уручев, Аграрен университет-Пловдив, Асоциацията на земеделските производители в България и  Националната служба за съвети в земеделието