Новини

Първият Национален форум на младите фермери в България се проведе в Пловдив

 27.04.2018

Първият Национален форум на младите фермери се проведе в Аграрния университет в Пловдив на 20.04.2018г. и бе тържествено открит от ректора - проф. д-р Христина Янчева. Събитието премина под мотото „Предай нататък“ с цел да подчертае значението и ключовата роля на обновяването на поколенията и привличането на повече млади хора за развитието на устойчив земеделски сектор в България. С него бе стартиран дебат относно предизвикателствата пред младите земеделски производители в контекста на бъдещата рамка на ОСП.

Форумът бе разделен на два панела (вж. приложената програма), посветени на състоянието и перспективите пред младите фермери в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) и възможностите за подобряване на конкурентоспособността им.

Събитието бе организирано от евродепутата Владимир Уручев, Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Домакин на форума бе Аграрен университет-Пловдив.

Основни моменти от изказванията на участниците в Националния форум

Владимир Уручев
В приветствието си към младите фермери, евродепутатът Владимир Уручев подчерта, че
Националният форум е „плод на 4-годишни усилия да покажем скрития потенциал на българския млад фермер и да поставим началото на обединяване на енергията и визията за бъдещето на сектора. С всеки подобен конкурс и форум ние разширяваме партньорската мрежа“. Той допълни, че е крайно време младите хора да започнат да проявяват интерес към тази благородна професия. „Искаме прехода към новите технологии и обновяването на поколенията в земеделието да става систематично“, коментира Владимир Уручев.

Лозана Василева
Заместник-министърът на земеделието, храните и горите - Лозана Василева подчерта, че приемствеността е един от най-важните приоритети в земеделския сектор в целия Европейски съюз. В тази връзка, тя добави, че Българското председателство ще изведе тази тема на преден план в рамките на предстоящия през месец юни Неформален съвет на министрите по земеделие. По думите й, страната ни попада в топ 10 на страните, които отделят подпомагане за стартиращи бизнес начинания чрез Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Марио Милушев
Марио Милушев, директор в Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” в Европейската комисия очерта предизвикателствата и тенденциите по отношение на политиката към младите фермери в бъдещата рамка на ОСП.

Като най-съществени предизвикателства пред младите земеделски стопани на европейско ниво, той очерта достъпа до земеделска земя, финансиране и достъп до съветнически услуги и образование. По отношение на новата ОСП, Марио Милушев изтъкна идеята за по-голяма грантова част за млади фермери при инвестиции по Втори стълб от сегашните 70 хил. до максимум 100 хил. евро, в зависимост от решенията на държавите членки.

В допълнение, той подчерта, че се обмисля Стратегия в бъдещия план на ОСП, в която да се анализират всички национални аспекти, които представляват пречка пред младите фермери (напр. данъчни въпроси, права при наследяване и т.н.) с оглед улесняване навлизането им в сектора.

Предвид необходимостта от обучение и натрупване на опит сред младите фермери, Марио Милушев сподели идеята на ЕК за създаване на Програма Еразъм + за млади фермери през новия програмен период.

Приветствие към младите фермери под формата на видео-обръщение направиха евродепутатите Мариед Макгинес(заместник-председател на ЕП, Ирландия) и Нуно Мело (Португалия), които работят активно по темата в ЕП като докладчици за ЕНП по Доклада за прегледа на изпълнение на мерките за подкрепа на младите фермери по ОСП след реформата от 2013г.

Мариед Макгинес
Във видео обръщението си, МариедМакгинес насърчи всички млади хора като подчерта, че всеки със страст към селското стопанство и производство на храни, трябва да следва мечтите си.Като един от ключовите проблеми на сектора, тя подчерта тенденцията към нелоялни търговски практики по веригата за доставки на храни. Мариед Макгинеспоясни, че ЕП взима активно участие в борбата срещу нелоялните търговски практики, гласувайки наскоро доклад по тази тема.

Нуно Мело
От друга страна, Нуно Мело, организатор на най-мащабното европейско събитие, свързано с младите земеделски стопани - Европейският конгрес на младите фермери, коментира че липсата на млади земеделски стопани в сектора е демографското предизвикателство, изискващо най-силната политика за подкрепа, с цел спиране на отлива на млади хора от селските райони.

Важно е да се оцени не само броят на младите земеделски производители, които влизат в сектора, но и тези, които продължават селскостопанската си дейност и след приключване на проектите си“, добави Нуно Мело. В тази връзка той подчерта, че един от приоритетите на бъдещата ОСП ще бъде създаване на условия за устойчивост след приключване на проектите чрез мерки за подкрепа и управление на риска в стопанствата, ръководени от млади земеделски стопани.

Ян Маес
Специален гост на събитието бе Ян Маес, председател на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA). По отношение на обновлението на поколенията в земеделския сектор, Ян Маес коментира, че това би било възможно, ако селските райониса пригодени за живот: „Това значи, че трябва да се осигури на младите фермери възможността да създават своите поколения на село, да имат достъп до интернет, да имат възможност да ходят на училище, да имат болница, магазини в близост“.  Той коментира, че хората, живеещи и работещи в селските райони, трябва да имат същите права и възможности като тези, живеещи в градовете.

Национална анкета „Състояние и перспективи пред младите фермери в България“

На форума бяха представени резултатите от специално проведена анкета „Състояние и перспективи пред младите фермери в България“, изготвена с помощта на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ). Резултатите от проучването подчертават нуждата от допълнително изграждане на умения, трансфер на знания и достъп съветнически услуги. Анкетата заключва, че относно използването на иновации и нови технологии е отчетен висок интерес сред българските фермери, но това се обвързва с необходимост от достъп до финансиране и квалифицирана работната ръка, което все още представлява предизвикателство в България.

Класирани проекти в Националния конкурс за млади фермери 2018

В рамките на събитието, за трета поредна година, се проведе Националният конкурс за млади фермери. Журито за оценка на проектите бе в състав:

 1. Председател на журито - проф. д-р Христина Янчева, Ректор на АУ-Пловдив
 2. Членове:
 • доц. Божидар Иванов, Институт по аграрна икономика, Селскостопанска академия
 • Таня Дъбнишка, изпълнителен директор на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ)
 • Иванка Тодорова, главен секретар на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)
 • Анна Петрова и Лидия Чакръкчиева, експерти в дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, храните и горите.

От всички кандидати, участвали в конкурса, журито определи четирима финалисти:

 • Виктор Асенов и неговия оранжериен комплекс за отглеждане на плодове и зеленчуци с имплементирана умна система за управление на база Blockchain технология;
 • Антон Тотев и неговия проект за оранжерия за производство на листни зеленчуци, жива салата и пресни подправки;
 • Петър Петров и проекта му за изграждане на нова модерна дестилерия за изваряване на лавандулов цвят и производство и реализация на висококачествено лавандулово масло;
 • Диян Бонев и неговата идея за създаване на нови градини със сини сливи – сорт ,,Йо-Йо”.

След оспорвана надпревара, журитоизлъчи Виктор Асенов и проекта му за отглеждане на плодове и зеленчуци с имплементирана умна система за управление на база Blockchain технологиякато победител, който ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда за млад фермер. Участниците, класирали се като финалисти, бяха удостоени с почетни грамоти и бяха поканени да вземат участиена Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел, като част от българската делегация.

Също така, два допълнителни проекта впечатлиха журито, които не достигнаха до финалната надпревара, но все пак бяха насърчении поканени като гости на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел.Проектите са на Любомир Илиев, който има смесено стопанство и иновацията в проекта му е със социална насоченост, както и от Михаил Младенов, разработващ „умна“ технология, която дава възможност на пчеларите да следят кошерите от дистанция.


Конкурс за есе

По време на събитието бе проведен и конкурс за есе на тема „Моята визия за модерно земеделие“. След оспорвано съревнование, жури от преподаватели от АУ-Пловдив избра най-добрите есета на студенти от АУ-Пловдив и ИУ-Варна. Победителят ще има възможност да посети Брюксел и да участва в Европейския конгрес на младите фермери, като част от българската делегация.

Победители в конкурса

 • Николай Николаев, студент в АУ-Пловдив - 1 място
 • Росица Ненова, докторант в АУ-Пловдив - 2 място
 • Иваничка Димитрова, студент в АУ-Пловдив и Янина Янакиева, студент от специалност „Аграрен бизнес“ към Икономически университет - Варна - 3 място


Презентации от Националния форум на младите фермери:

 1. Проф. д-р Христина Янчева - „Изграждане на умения, развитие на знания и  ролята на съветническите услуги в земеделието
 2. Иванка Тодорова, Главен секретар в Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ)- анкета „Състояние и перспективи пред младите фермери в България
 3. Доц. Божидар Иванов, Институт по аграрна икономика - „Икономически и социални измерения на дейността на младите фермери в България
 4. Др. Стоилко Апостолов, Фондация за биологично земеделие “Биоселена” и доц. Десислава Димитрова, “Slow Food” България - „Ролята на младите фермери в производството на качествени храни, местни и традиционни продукти

Видеа от конференцията:
Видео от конференцията - Фермер.бг
Видео от конференцията - Агрозона
Видео-обръщение от Мариед Макгинес
Видео-обръщение от Нуно Мело
Видео CEJA

„Предай нататък“ - представяне на добри практики за плавен преход между поколенията:
Видео - Петко Симеонов, победител в Националния конкурс за млади фермери 2016 г.
Видео - Рангел Матански, победител в Националния конкурс за млади фермери 2017 г.

Интервюта с участниците:
Интервю с Владимир Уручев, член на Европейския парламент - Фермер.бг
Интервю с Владимир Уручев - Агрозона
Интервю за Фермер.бг с Марио Милушев, директор в дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ в ЕК
Интервю с Марио Милушев - Агрозона
Интервю с Ян Маес, председател на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA) - Агрозона
Интервю с Ян Маес - Фермер.бг
Интервю с Виктор Асенов,победителв Националния конкурс за млади фермери - Агро ТВ
Интервю за Фермер.бг с доц. Божидар Иванов, Институт по аграрна икономика