Отчет 2016

Уважаеми съграждани,

За мен е удоволствие да Ви представя настоящия отчет за работата ми като евродепутат през 2016 година. В него ще намерите информация за парламентарната ми дейност в областта на енергетиката и земеделието и за
инициативите, които реализирахме с моите екипи в Брюксел и в страната.

Но преди това не мога да оставя без коментар някои от събитията, които белязаха изминалата 2016. Тя беше турболентна в много отношения - кризата с бежанците, Брекзит, изборът на Тръмп за президент, ситуацията в Алепо и особено серията кървави атентати. Във всички точки на Европа и света загинаха стотици хора - на крайбрежната алея в Ница, навръх националния празник на Франция, взривовете на летището и метростанцията в Брюксел, терористичните атентати на Коледния пазар в Берлин, международното летище „Ататюрк” и стрелбата в нощния клуб в Истанбул... За съжаление, в стремежа си да завоюват нови позиции, популистки националистически формации от крайно левия или десен политически спектър се възползват от страховете на хората и се опитват да поставят под съмнение необходимостта от повече общоевропейски действия срещу глобалния тероризъм. Всичко това идва да ни покаже, че живеем във време на дълбока трансформация на нашите икономики, общества и политика. В днешния многополярен свят, където сме толкова свързани и взаимозависими, България не е изолиран остров и тенденциите, които очертах, ни засягат пряко, но никоя държава не е в състояние да се справи сама с тези предизвикателства. Затова смисълът и ползите от членството ни в ЕС и НАТО не бива да се подлагат на съмнение или омаловажават.

В изпълнение на поетите пред Вас ангажименти и през изминалата година се стремях да бъда неотлъчно до Вас. Изслушах Ви и, където възможностите ми го позволяваха, съдействах за решаване на поставените от Вас теми и проблеми по време на поредицата приемни в общините, където са и моите общо шест информационни центрове - Смолян, Враца, Перник, Видин, Монтана и Козлодуй. Отворен бях за Вашите съвети, напътствия и идеи.
През изминалата година ключовото досие, по което работих и успешно приключих като съдокладчик на ЕНП в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика, бе предложението за механизъм за предварителен обмен на информация между Европейската комисия и държавите-членки при сключване на енергийни договори с трети страни. То е важен елемент за гарантиране на енергийната сигурност и първата реална стъпка по изграждането на Европейски енергиен съюз.
В областта на земеделието считам за значим приносът ми като съдокладчик на ЕНП към доклада относно актуалното състояние на концентрацията на земеделските земи в ЕС. Целта му е да се улесни достъпът до земя за земеделските производители. Същинската работа по това досие ще продължи и през 2017-та година.
Продължих и разширих съвместната ми дейност с Джуниър Ачийвмънт - България. По проекта Предприемачи на бъдещето ученици от пет града се обучават в предприемаческа култура и поведение. Обявихме началото и на проекта Агропредприемачи на бъдещето, който да осигури практическо образование по предприемачество за студенти от Лесотехническия университет в София и Аграрния в Пловдив.
Ползотворното ни сътрудничество с МЗнХ, Националната служба за съвети в земеделието и Националната асоциация на младите фермери в България, донесе на България първа награда на Третия европейски конгрес на младите фермери в Брюксел, организиран от Групата на Европейската народна партия в ЕП.

Осъзнавам, че всички изброени в настоящия отчет резултати нямаше да бъдат възможни без подкрепа на общинските и областните ръководства на Партия ГЕРБ, моите колеги - евродепутати от българската делегация на ГЕРБ в ЕНП, но най-вече на моя екип в лицето на моите съветници Ренета Шипкова, Йоана Илиева, Димитър Стоянов, Димитрина Павлова, Мария Дончева, Естел Стоянова, Калин Каменов, Петя Димитрова, Каролина Петрова и Ирена Иванова.

Благодаря ви за интереса към моята работа и приятно четене.

Ваш,
Владимир Андреев Уручев