В медиите

БЪДЕЩАТА ОСП – ПОДКРЕПА ЗА ДОХОДИТЕ НА ФЕРМЕРИТЕ, АВТОР ЦВЕТЕЛИНА ВЛАЙКОВА

 http://www.agrotv.bg  30.11.2017

Агрокомисарят Фил Хоган обяви основните насоки в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020 г. Справедлива подкрепа за доходите на фермерите и опазване на околната среда – са сред водещите елементи на бъдещата ОСП. Водещата инициатива е държавите членки да поемат по-голяма отговорност, когато решават как и къде да инвестират средствата си по линия на ОСП, за да постигнат амбициозните общи цели, свързани с околната среда, изменението на климата и устойчивото развитие.

Форум, посветен на бъдещето на земеделието, се проведе в столицата. Участие в събитието взеха и международни експерти. Съорганизатор е Българската асоциация на собствениците на земеделски земи