В медиите

Подпомагам младите фермери и създаването на ученически компании

 www.24chasa.bg  29.06.2018

Питаме 17-те български евродепутати какво свършиха. Питайте и вие!
Изборите у нас за Европейски парламент ще са на 26 май 2019 г. В предишен брой припомнихме кои са 17-те български евродепутати. “24 часа” ги попита какво свършиха.
Зададохме им два въпроса:

  1. Какво направихте в Брюксел за ЕС като цяло?
  2. Какво направихте за България

Публикуваме отговорите им.

1. Създаването на Енергиен съюз от идея се превърна в цялостно преразглеждане на енергийното законодателство. Имах възможността да бъда съдокладчик на първия приет регламент от това законодателство за междуправителствените съглашения с трети страни в енергетиката, според който още от намеренията за сключване на такива споразумения и до тяхното приключване трябва да бъде ангажирана експертизата на Европейската комисия, за да се гарантира спазването на законодателството на ЕС и да не се допусне монополно влияние върху вътрешния енергиен пазар.

Земеделската земя не може да се търгува като обикновена стока, защото с нея са свързани прехраната ни, съхраняването на разнообразието и традициите ни. Като съавтор на доклад на ЕП по темата за концентрацията на земеделските земи и достъп до земеделска земя отправихме искане до ЕК да разясни кои ограничителни и защитни мерки са допустими според законодателството и практиката на европейския съд, за да се гарантира общественият интерес пред свободното движение на капитали в ЕС. Комисията излезе с предварителен доклад, което ще подпомогне правилното регулиране в поземлените отношения.

2. Предприемачеството е добре насърчавана политика в ЕС, но в България все още има някакви задръжки, които пречат да се развие предприемаческият дух, да се разраства малкият и иновативният бизнес. Всичко започва от знанието, от собствения опит. Заедно с опитна неправителствена организация реализирахме инициатива за училищни компании в средни училища от по-бедните области на страната. Стотици ученици и учители преминаха през специално обучение и създадоха ученически компании, някои от които прераснаха в успешен бизнес, други бяха отличени в европейски конкурси.

През целия си мандат подпомагам младите фермери, без които не е възможно навлизането на иновации и нови технологии в селското стопанство. Тази година учредихме Форум на младия фермер в България, който е платформа за обмяна на опит, сверяване на часовника и отличаване на най-добрите. Оригинални проекти на наши млади фермери са в класациите за най-добрите на Европейския конгрес на младите фермери.