В медиите

Политиката на ЕС за безопасност на храните

 http://bnr.bg  26.09.2017

Политиката на ЕС за безопасност на храните обхваща всички продукти от фермата до трапезата. Тя се състои от цялостно законодателство за безопасността и хигиената на храните и фуражите, добре обосновани научни становища, на които да се основават решенията, прилагане и проверки.ЕС полага усилия, за да гарантира, че неговите стандарти за храните не изтласкват традиционните храни от пазара и не пречат на иновациите, а също така и не вредят на качеството на храните и продуктите.

„ЕС има може би едно от най-силните законодателства в областта не само на храните, но и на продуктите. Това законодателство гарантира, че всички продукти, които постъпват на пазара са безопасни, като се използва подхода на специфичните за отделни сектори законодателства. Приет е общ закон за храните, което е от 2002 г.и не е променят от тогава, в който общо взето са заложени всички правила, по които се защитават храните“-обясни евродепутатът Владимир Уручев за Евранет плюс.

Когато избухне епидемия по животните или пък много европейски потребители пострадат от хранително отравяне, експертите в ЕС могат да проследят движението на хранителните продукти по целия път обратно по веригата на производството без значение дали ставата дума за животни, продукти от животински произход или растения. Дейността по проследяване и управление на риска се извършва с помощта на Експертна система за контрол на търговията – TRACES. Това е електронна система за граничен контрол и сертифициране на стоките.

Комисията прилага правото на ЕС в областта на храните, като проверява дали всички страни от Съюза са включили неговото законодателство в националното си право и дали изпълняват това законодателство. Освен това извършва и проверки в рамките на ЕС и извън него чрез своята Хранителна и ветеринарна служба – FVO.

Целия разговора с евродепутата Владимир Уручев може да чуете тук.