В медиите

Владимир Уручев: Единна енергийна политика е задължителна за ЕС

 Медия: Дневник  02.06.2009

Представяме отговорите на пет въпроса, свързани с Европейския парламент, които изпратихме до първите в листите на партиите и коалициите, участващи в евроизборите. Профилите и отговорите на останалите кандидат евродепутати може да намерите в рубрика Кандидат евродепутати. Владимир Уручев, втори в листата на ГЕРБ

1. Какво е вашето лично послание в кампанията за изборите за Европейски парламент?

Че България разчита на солидарността и финансовата помощ на Европа за преодоляване на икономическото изоставане на страната, за повишаване на стандарта на живот на нашите граждани и че възникналите временни трудности по еврофондовете са заради некадърност и невъзможност на управляващите да се справят с положението.

Нека да докажем, че България може да въстане срещу корупцията във властта и да въстанови достойното име на страната в Европа, че България може да бъде работи по европейските правила и че членството ни в ЕС носи сигурност и просперитет за нашите граждани.

2. Кои теми според вас са приоритетни за Европейския съюз?

Бих откроил три основни теми, които са продиктувани от дневния ред на европейския гражданин и бъдещето на обединена Европа:

Излизане от финансовата и икономическата криза, с която нито една страна не е в състояние да се справи сама. Реформите за повече контрол и прозрачност върху финансовия сектор, за общи политики на ЕС за излизане от кризата ще са водеща тема в ЕС;

Реформа на европейските институции, която ще последва влизането в сила на Лисабонския договор. Разширения ЕС се нуждае от реформа, за да стане по ефективен на световната сцена, да се опрости начина на вземане на решения за общи политики, за да може ЕС да се възползва от факта, че зад него стои силата на 500 млн души;

Борбата срешу климатичните промени и за опазване на околната среда ще бъде една от най-значимите теми на следвашия ЕП. Защото отговорност на днешното поколение е да се вземат необходимите мерки за спиране на катастрофалните заплахи пред планетата и човечеството, а ЕС има възможността да играе водеща роля в установяването на единна световна политика в тази област.

3. По кои европейски теми смятате да вземете отношение ако бъдете избран/а и какви предложения бихте направили?

По утвърждаването на единна еврпейска външна енергийна политика. Такава политика не просто е необходима, а задължителна. ЕС представлява най-големия и платежоспособен енергиен пазар от почти 500 млн консуматори с много ясни правила на взаимоотношения и това не може да бъде пренебрегнато от нито един сериозен доставчик на външни енергоресурси в Европа. Отделните страни сега сами решават енергийните си проблеми, защото в тази област те имат изключителна компетенция съгласно договорите за ЕС, но каква изгода или защита на интересите си може да постигне една малка страна пред гигантските енергийни монополи. А Европа ще се нуждае от все повече вносни енергоресурси, за да осигури икономическия ръст и комфорта на европейските граждани. Освен това с приемането на обща външна енергийна политика на ЕС ще бъде преустановено и лутането на България между приоритетни и не съвсем такива проекти в газовите доставки за ЕС.

В областта на дилемата енергетика-климат. Борбата срещу климатичните промени ще доведе до нов тип индустрия и енергетика, базирани на нисковъглеродни технологии. Считам, че атомната енергетика, като индустриално усвоен енергоизточник без емисии на въглерод, следва да получи необходимата политическа подкрепа, за да се осигури по-плавно и на икономически по-приемлива цена постепенно преминаване на цялата индустрия, енергетика и транспорт към новите нисковъглеродни технологии.

Постигането на тази политическа цел ще е един приоритетите ми в ЕП.

Защита на потребителите във всяка сфера на дейност, с което европейското законодателство да стане истински близко до хората и те реално да почувстват смисъла на общите политики на обединена Европа.

4. Кои от решенията на досегашния Европейски парламент оценявате най-позитивно и кои най-негативно?

Не бих казал, че имарешения на ЕП, които мога да оценя като най-най позитивни или негативни. От участието ми в законодателния процес в ЕП мога да направя категорично заключение, че приеманите решения са балансирани, изградени на базата на постигане на възможния консенсус между политическите виждания за решенията на проблемите. А там, където не се постига консенсус, мнозинството при гласуването решава по демократичен начин кое е по-приемливото предложение.

5. Кое според вас Ви прави подходящ/а за представител в Европейския парламент?

Защото познавам спецификата на работата на парламента и няма да пропусна моментите, когато българската позиция може да бъде заявена и възприета.

Зашото имам доверието и уважението на колегите си от другите държави, които могат да се опрат на моята експертиза точно така, както и аз на тяхната.

Защото ще бъда в най-голямата група на Европейската Народна Партия в парламента, влиянието и възможностите на която гарантират по-лесната защита на българските интереси и общите ни ценности в европейското законодателство.

Защото предстоят действия на европейските институции от най-висок приоритет в областта на енергетиката, опазването на околната среда и климата, за което съм експертно и политически подготвен.

Защото съм мотивиран да работя за изчистване на опетненото име на страната ни пред европейските граждани и институции, за което членството в ЕП дава съществени възможности.